Zeilwagen Simon Stevin

Opdrachtgever:
Stichting Muzee Scheveningen

Locatie:
Stichting Muzee Scheveningen
Neptunusstraat 92, Den Haag

Jaar van uitvoering:
2018

Werkomschrijving:
Het jaar 2018 staat in het teken van het 200-jarige bestaan van de badplaats Scheveningen. Een belangrijk onderwerp hierbij is ‘Historie aan Zee’, met als doel om de geschiedenis van de badplaats onder de aandacht te brengen. In het voorjaar van 2017 is het idee ontstaat om de historische zeilwagen van Simon Stevin uit 1602 te herbouwen. De zeilwagen werd bekend, doordat Prins Maurits met een groot gezelschap een rit over het strand maakte in deze zeilwagen. Men reedt met de zeilwagen van Scheveningen naar Petten in ongeveer twee uur.

De leerlingen van het ROC Mondriaan hebben de zeilwagen het afgelopen jaar gebouwd in samenwerking met verschillende partijen. Wauben Productie BV is één van deze partijen en heeft het metaalwerk van de zeilwagen geleverd. De meest opvallende bijdrage die we hebben geleverd is terug te zien in de wielen. We hebben stalen ringen gewalst en daarna verhit tot ongeveer 600 graden. Door de hoge temperatuur waren de ringen zover uitgezet dat ze makkelijk om de houten wielen geplaatst konden worden. Nadat de stalen ringen waren afgekoeld, zaten ze strak om het hout geperst. Dit is een zeer oude methode die op een moderne wijze is uitgevoerd. De zeilwagen van Simon Stevin wordt tentoongesteld in Muzee Scheveningen.

Overzicht alle projecten