Meten en uitzetten

De maatvoering van een bouwproject is allesbepalend voor een goed verloop van een project. Wauben Productie BV beschikt over de Robotic Total Station waarmee de bestaande situatie nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. Met de totalstation kunnen afstanden en oppervlaktes worden gemeten. Met als doel om tekeningen te maken of te controleren.

Daarnaast kan de totalstation worden ingezet bij uitzetwerkzaamheden voor de fundering, vloeren, constructies en gevels. Het uitzetten of aftekenen van meetpunten gebeurt om de maatvoering in het werk aan te duiden, zodat men weet waar zaken geplaatst of geboord moeten worden. De totalstation meet afstanden tot op de millimeter nauwkeurig en kan door de automatische prismavolging door één persoon worden bediend. 

In combinatie met AutoCAD kunnen wij zelfs objecten 3D in kaart brengen. De data van de totalstation wordt rechtstreeks omgevormd naar een meetbestand waarin alle meetpunten worden weergegeven. Dankzij deze mogelijkheden kunnen wij de totalstation in iedere fase van het bouwproject gebruiken en kunnen wij elk bouwproject vakkundig meten en uitzetten.

Wij zetten een extra stap, zodat onze klant die niet hoeft te zetten

William Looyestein, Projectmanager Wauben Productie bv

Engineering

Wij beschikken over de juiste meetinstrumenten en diverse machines om uiteenlopende producten te vervaardigen.

Constructie- en plaatwerk

Onze werkplaats is onderverdeeld in de afdelingen constructiewerk en plaatwerk. Deze afdelingen werken nauw met elkaar samen.

servicewerk

Een groot deel van de producten worden door onze eigen monteurs op locatie geplaatst.