Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Wauben Productie BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Wauben Productie BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wauben Productie BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wauben Productie BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Wauben Productie BV staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Wauben Productie BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Wauben Productie BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wauben Productie BV of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wauben Productie BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

E-mail
De informatie die wij vanuit Wauben Productie BV met een e-mailbericht verzenden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerden is verboden. Indien u een e-mailbericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar ons direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Wauben Productie BV staat door de elektronische verzending van e-mailberichten niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Google Analytics
Wauben Productie BV maakt gebruik van Google Analytics. Hiermee wordt onder andere geanalyseerd welke pagina’s het meest bezocht worden, welke wegen bezoekers afleggen op onze website en vanuit welke verkeersbronnen bezoekers komen. Wij gebruiken Google Analytics om het gedrag van website bezoekers in kaart te brengen. Op deze manier kunnen gerichte optimalisaties worden uitgevoerd om onder andere de website beter vindbaar te maken en bezoekerservaringen te verbeteren.

Deze statistieken zijn anoniem en zodoende niet te herleiden tot een natuurlijk persoon. De anonieme informatie wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.